Bæredygtig BigBlue udstilling

I november 2018 blev der afholdt udstilling af igangværende og fremtidige BigBlue projekter i det gamle elværk. Elværket var det oplagte sted til afholdelse af eventet, da der netop er planer for boligudvikling omkring det gamle elværk. Formålet med udstillingen var, at vise hvordan Skive Kommune påtænker at områderne omkring Skive Å kan tage sig ud i fremtiden. Det var i perioden fra den 14. - 28. november 2018 muligt, at komme ned i Elværket og se udstillingen og stille spørgsmål eller komme med gode idéer til projektleder for BigBlue Nellie Veller Hansen.

Se hvordan udstillingen forløb ved at klikke på billedet. 

Helhedsplan for Skive Idræts- & Kulturpark

Torsdag den 5. april 2018 var der borgermøde om udviklingen af helhedsplan for området ved Skive Stadion. Her blev planerne for området fremlagt med efterfølgende workshop hvor godt 60 deltog. Det var en idérig aften med en masse inputs hvor borgerne kunne vælge mellem temaerne vand, natur, forbindelser, leg & aktiviteter og kultur til workshoppen. Her var planer af området printet ud og klar til at modtage nye inputs med løbende opsamling.

Nogle af idéerne der blev modtaget og er bragt med i den videre proces er:
- pakourfaciliteter
- sikker forbindelse over Engvej
- samling af tennisbanerne i en parkagtig karakter
- respekt for naturen
- natursti
- aktivering af banestien
- amfitrappe ved museet
- rolig ankomst til museet uden for mange aktiviteter
og mange andre idéer. 


Foruden borgerinvolvering er helhedsplanen udført i tæt samarbejde med interessenterne i området - blandt andet stadion, tennisklub, cykelklub, hammerkast, atletik- og motionsklub, museet og SIK Elite.

Du kan læse og se meget mere om de endelige planer under fanen Projekter - Helhedsplan for ny Idræts- & Kulturpark.

Tegn dine gode idéer for en ny idræts- og klimapark!

Tankerne for 1 af de 7 hotspots langs Skive Å er ved at komme et skridt nærmere virkeligheden. Det gælder Idræts- & Klimaparken ved Skive Stadion. SLA Landskabsarkitekter er hyret til at komme med bud på hvordan de forskellige institutioner i området kan tænkes sammen på ny, med nye forbindelser og bedre sammenhæng til hinanden. Derudover skal åen bringes mere i spil og klimasikring skal finde sted, således vi i fremtiden undgår oversvømmede områder omkring Skive Stadion. Alt dette bliver der her på siden løbende informeret omkring, men allerede nu kan du i Spar Nord Arena komme med dine bud på hvordan området skal se ud i fremtiden. Tag derned og tegn eller skriv dine gode idéer på et postkort og smid dem i postkassen. Så vil idéerne efterfølgende blive kigget på til den videre proces.

Derudover kan I allerede nu glæde jer til april hvor SLA vil komme og fortælle om de spændende planer for områdets fremtid. Mere information herom kommer senere. 

 

Eventaften med rød løber og balloner

Onsdag den 1. november 2017 afholdte vi BigBlue Skive event aften. Det var en aften hvor godt 100 mødte op og kom med en masse gode idéer til hvordan områderne langs Skive Å kan udvikles.

BigBlue Skive er ikke kommunes projekt - det er alles projekt. Derfor skal vi i fællesskab udvikle byen og gøre den til lige præcis den by vi er stolte af og glade for at bo i. Derfor bestod aftenen af forskellige stationer, hvor man kunne høre mere om planerne der allerede er igang omkring Skive Å og hvor alle gode idéer var velkomne. Der kom blandt andet bud på at etablere en svævebane over åen, gøre det muligt for husbåde at ligge til, inkorporere idræt i langt større grad end den bliver i dag som en integreret del af udviklingen af byen, etablering af bofællesskaber og meget meget mere.

Aftenen var en stor succes og det skyldes blandt andet også Hal A's trial hold der denne aften havde rykket træningen til stadionområdet hvor eventet blev afholdt. De er nemlig allerede med i udviklingen af midlertidige aktiviteter for trial cykling ved det gamle elværk som der kan læses mere om under fanen midlertidige aktiviteter.

Publiceret 04-09-2019