Pressemeddelelse 17. juli 2019 fra skive.dk

Det første projekt der sættes i gang, er placeret bag Søndercentret ved Skive Å og det Gamle Jernstøberi. Projektet skal være med til at åbne op for kig til åen, der har været delvis skjult bag beplantningen langs med åen.

Langs med åen etableres ny sti frem til den kommende banesti ved jernbanebroen. Ved stien vil der blive etableret siddearealer med bænke og ned mod åen sættes der sidde plinte, der udføres i beton.

Parkeringsarealet vil blive fornyet med nye belægninger af tegl, ligesom arealet vil blive højvandssikret med kanter af cortenstål, således at fremtidige oversvømmelser forhåbentligt undgås. I forbindelse med renoveringen af arealet fornyes belysningen og der udføres nyplantning ved parkeringsarealet samt ved åen.

Der vil under projektets udførelse kunne forekomme gener og parkeringsarealerne ved det Gamle Jernstøberi vil i perioder være lukket.

Arbejdet forventes afsluttet først i oktober måned.

Anlægsarbejdet udføres af Skive Anlæg og Entreprenør.

Publiceret 17-10-2019