I 2017 blev første BigBlue projekt - Elværksbroen - realiseret. En ny gang- og cykelbro og dertilhørende anlæg der blev indviet i juli.

 

I 2019 vil flere BigBlue projekter komme til. Det skyldes blandt andet at Skive Kommune i sommeren 2018 ansøgte Spar Vest Fonden om 40 mio. kr. til anlæg af 4 konkrete projekter. Disse 4 projekter er

- Banestien
- Idræts- & Kulturpark
- Anlæg ved Gl. Skivehus
- Klimasikring og ophold overfor Søndercentret

Spar Vest Fonden gav 10 mio. kr. til et konkret projekt, nemlig Banestien. De 10 mio. kr. er givet på betingelse af, at alle 40 mio. kr. bliver brugt på realiseringen af de 4 ansøgte projekter.

 

Klik på kortet

Kortet viser de forskellige BigBlue projekter, der i øjeblikket arbejdes med og det første realiserede projekt - Den Nye Bro. De to bobler i sort/hvid er fremtidige projekter, der endnu ikke er på tegnebrættet. 

Publiceret 04-09-2019