Pressemeddelelse 2. august 2019 fra skive.dk

I første omgang er det stien fra Lidl til og med udsigtspunktet bag parkeringspladsen ved McDonalds, der sættes i gang. Resterende del af stien afventer ombygningen af Gl. Skivehus og Palæbygningen. Denne ombygning forventes afsluttet i 2020.

Arbejdet starter med de tunge arbejder, dvs. ramning af stålspuns, der skal fungere som klimaskærm og stianlæg frem til udsigtspunktet.

Udsigtspunktet består af en platform på en galvaniseret stålkonstruktion, der delvis er placeret over åbrinken og dels over åen, således at det giver udsigt til begge sider af åen. Disse arbejder skal være afsluttet 1 oktober.

Resterende arbejder, der består af montering af "stakit" på toppen af spunsvæggen med samme design som "stakit" ved Lidl. Endeligt etableres der pullertbelysning til belysning af stien inden stianlægget færdiggøres med stenmel.

Der kan forekomme mindre gener ved Lidl under arbejdet.

Projektet udføres af firmaet Ommen & Møller.

Publiceret 17-10-2019