Klimasikring foregår i tæt forbindelse med etablering af 3 nye rekreative stiforløb. Formålet ved at planlægge stier samtidig med klimasikringen er, at sikringen ikke blot etableres som tekniske løsninger. Dette ses mange steder langs åen i dag, hvor ryggen bliver vendt til åen, fremfor at fokusere på dens mange rekreative værdier. Dernæst betyder forbindende stiforløb fra midtbyen og til fjorden, at store dele af BigBlue området bliver indtænkt helt fra starten. 

Se Strategien for Skive Å lige her!

En strategi for Skive Å er netop blevet offentliggjort for hvorledes vi tænker at arbejde med forbindende stiforløb med hver sin karakter. 

Stiplanen.pdf

SYNINGEN 

I BIG´s visionsplan er Syningen et gennemgående træk der på kryds og tværs forbinder områderne på hver siden af åen. Den slynger åen med sig og klimasikrer på den måde nærliggende områder. I vores strategi er Syningen taget med videre som et stiforløb, der på sigt også kunne udvikles til at indtænke højvandssikring endnu mere. Første step af Syningen er netop startet med den nye sti- og broforbindelse, der forbinder fra Sdr. Boulevard til det gamle elværk. Denne bro bliver det første bindeled på opstart af Syningen der vil bevæge sig gennem området ved Elværksgrunden og fortsætte det næste stykke langs det nedlagte banetracé.

Å-STIEN 

Å-stien vil i høj grad blive en del af klimasikringen langs åen, da denne forløber i naturmæssige omgivelser nær vandkanten. Det er primært langs denne sti hotspots eller aktivitetspunkter etableres, der tiltrækker forskellige målgrupper og sætter fokus på naturen og åen på en anden måde end den opleves i dag. 

BANESTIEN 

En sti langs det nedlagte banetracé der forbinder fra midtbyen og ud til havnen i en historisk kontekst. Adgangen mellem byen og fjorden skabes ved at omdanne det nedlagte banetracé til en ny stiforbindelse. At bruge de gamle banespor åbner mulighed for, at lave en sjov og kulturhistorisk rute, der binder byen sammen.

I august 2018 bevilgede Spar Vest Fonden 10 mio. kr. til udviklingen af Banestien som en rekreativ oplevelsesrute. I dag ligger banesporene øde hen og giver mulighed for, at bruge de gamle spor på en ny og spændende måde. Nogle steder vil sporene blive brugt som sti, og andre steder til for eksempel skinnecykler eller andre sjove aktiviteter. Forskellige kunstværker vil også blive tænkt ind i udviklingen af stien, for at skabe en mangfoldighed af oplevelser, når man bevæger sig hen ad den.

Nedenfor ses eksempler på hvordan Banestien kunne se ud i fremtiden

Publiceret 04-09-2019