Skive Byråd har den 30. oktober 2018 vedtaget forslag til helhedsplan for Elværkskvarteret i Skive. Planen, der behandler området på begge sider af Brårupgade, har til formål at skabe muligheder for omdannelse og udvikling af de tidligere elværks- og slagteriområder ved Skive Å. Helhedsplanen skal danne grundlag for en senere lokalplanlægning inden for området. Den sætter de overordnede rammer for området, herunder bebyggelse, udlæg af grønne områder, trafikbetjening mv.

Det nye boligkvarter - Elværkskvarteret - tilbyder boliger, som ikke er på markedet i Skive i dag. Og det er ikke blot en variation af bygningsmassen der er gældende for området, men også en variation i beboersammensætning og måden at tænke fremtidige boligstrukturer på. Derudover bliver alle boliger sikret, så de er parate til at håndtere de øgede mængder regn i fremtiden. Desuden bearbejdes terrænet således vandet kan forsinkes, inden det løber i Skive Å. Den store variation i byggeriet giver en stor frihed til at udforme det enkelte byggeri.

Helhedsplanen opnår i kraft af variationsmulighederne en robusthed, der gør det muligt til enhver tid at tilpasse eller omkonfigurere planen til nye behov uden at miste den særlige kvalitet i Elværksområdet, hvor relationen til naturen, åen, terrænet og bygninger er central.

Få en introduktion til hele projektet ved at klikke på billederne nedenfor eller se hele helhedsplanen her . Projektet er under udvikling og der vil derfor ske ændringer i planerne løbende. 

  

 

Publiceret 04-09-2019