Klimasikring foregår i tæt forbindelse med etablering af 3 nye rekreative stiforløb. Formålet ved at planlægge stier samtidig med klimasikringen er, at sikringen ikke blot etableres som tekniske løsninger. Dette ses mange steder langs åen i dag, hvor ryggen bliver vendt til åen, fremfor at fokusere på dens mange rekreative værdier. Dernæst betyder forbindende stiforløb fra midtbyen og til fjorden, at store dele af BigBlue området bliver indtænkt helt fra starten. 

Se Strategien for Skive Å lige her!

En strategi for Skive Å er netop blevet offentliggjort for hvorledes vi tænker at arbejde med forbindende stiforløb med hver sin karakter. 

Stiplanen.pdf

Der er tale om 3 forskellige stiforløb i Strategien for Skive Å, nemlig Syningen, Banestien og Å-stien. 

                         

SYNINGEN 

I BIG´s visionsplan er Syningen et gennemgående træk der på kryds og tværs forbinder områderne på hver siden af åen. Den slynger åen med sig og klimasikrer på den måde nærliggende områder. I vores strategi er Syningen taget med videre som et stiforløb, der på sigt også kunne udvikles til at indtænke højvandssikring endnu mere. Første step af Syningen er netop startet med den nye sti- og broforbindelse, der forbinder fra Sdr. Boulevard til det gamle elværk. Denne bro bliver det første bindeled på opstart af Syningen der vil bevæge sig gennem området ved Elværksgrunden og fortsætte det næste stykke langs det nedlagte banetracé.

BANESTIEN 

En sti langs det nedlagte banetracé der forbinder fra midtbyen og ud til havnen i en historisk kontekst.

Å-STIEN 

Å-stien vil i høj grad blive en del af klimasikringen langs åen, da denne forløber i naturmæssige omgivelser nær vandkanten. Det er primært langs denne sti hotspots eller aktivitetspunkter etableres, der tiltrækker forskellige målgrupper og sætter fokus på naturen og åen på en anden måde end den opleves i dag. 

Publiceret 04-07-2017