Opgaven omkring stadionområdet udsprang af en analyse af generelle udfordringer i området og SLA Arkitekter blev sat på opgaven. Klimaforandringerne og dermed de øgede vandstande har sat skub i lige præcis at arbejde med stadionområdet, da det er yderst udsat for oversvømmelser ved stormflod. Derfor skal der langs åen klimasikres til en kote 2.5, og i forbindelse med dette udarbejdes en helhedsplan for at sikre at klimasikringen ikke blot bliver et forhøjet dige, men bliver tænkt multifunktionelt med foranderlige og spændende forhold.

Målene for helhedsplanen har været:
- at klimasikre på en måde der skaber merværdi
- at omstrukturere stedet
- at øge aktiveringen ved Skive Å
- at forbedre områdets logistik og parkeringsforhold
- at lave et samlet idræts- og kulturcentrum

UDARBEJDELSEN AF PLANEN MED BORGERINVOLVERING
Projektet er udført i tæt samarbejde med interessenterne i området og alle interesserede borgerne gennem møder og workshops. Du kan læse mere om borgerinvolveringen under fanen Midlertidige aktiviteter og events.

Elementer der er arbejdet med er som angivet i billedet nedenfor.   

 

    

Se helhedsplanen her

Publiceret 11-01-2019