BigBlue er en langsigtet plan. Fremfor at udarbejde én stor samlet helhedsplan for hele BigBlue-området, udarbejdes en såkaldt rækkefølgeplan, hvor kommunens indsats prioriteres. Planen er at starte der, hvor der er størst sandsynlighed for, at der vil komme investeringer, og hvor investeringerne understøtter yderligere investeringer. Samtidig skal rækkefølgeplanen sikre, at bymidten fortsat vil være attraktiv med et levende handelsliv.

BYEN SKAL: 

udvikles med flere boliger og mere erhverv der sikrer fremtidig udvikling og byliv

skabe adgang til åen med nye opholdsmuligheder og forbindende stier på tværs

klimasikres mod fremtidige oversvømmelser

begrønnes så de naturmæssige kvaliteter bliver en del af byen igen

tiltrække nye borgere og gøre det mere attraktivt for de der allerede bor i byen

Det er på den baggrund naturligt at starte realiseringen af BigBlue ved at begynde omkring centrum og lade det udvikle sig derfra. Dette valg understøtter de projekter, der allerede er investorønsker om at igangsætte tæt ved centrum omkring Gl. Skivehus, det gamle elværk og arealerne omkring Søndercenteret. 

Rækkefølgeplanen skal tage udgangspunkt i, at der er områder i BigBlue, som med det nuværende lovgrundlag vanskeligt kan blive til virkelighed. Det drejer sig f.eks. om en mulig inddragelse af Dyreskuepladsen til byudvikling, idet en stor del af området ligger i landzone og er omfattet af Å-beskyttelseslinje og kystnærhedszone. Planen vil i øvrigt også være i overensstemmelse med kommuneplanens prioritering af realiseringen af BigBlue.

 

 

Publiceret 04-09-2019