Øget nedbør er en realitet og for at undgå oversvømmede kældre og ufremkommelige veje, skal klimasikring indtænkes lige fra starten i en gentænkning af byen. Nedenfor ses hvordan grønne og blå strukturer gennem tiden har ændret sig drastisk i byen.

 

Illustrationerne viser tydeligt hvordan brugen af byen har ændret sig gennem tiden. Grønne og blå strukturer var engang en del af byen, men i takt med byudviklingen er der bygget tættere og tættere på åen. Det er blevet værdifuldt at bo tæt på vand, men grundet øgede vandstande og stormflod oversvømmes lavtliggende områder i fremtiden hvis vi intet gør. Billederne viser en situation hvor vandstanden er 2,5 meter over normal, hvor store dele af midtbyen er oversvømmet. Visionen er derfor at klimasikre hvilket allerede nu er igang langs Gl. Skivehus og fortsætter derfor gennem midtbyen, hvor det på nuværende tidspunkt er mest kritisk. Klimasikringen sikrer naturligvis mod fremtidige oversvømmelser, og skaber samtidig merværdi med nye rekreative opholdsmuligheder og gangstier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 29-08-2019